تاریخچه

بوقلمون شاهسون در سال 1350 توسط آقای قهرمان شاهسون بصورت نیمه صنعتی شروع به كار كرده است كه در سال 1354 آقای حسن شاهسون فرزند ایشان برای اولین بار با نام تجاری مزرعه بوقلمون شایلو بصورت صنعتی و جدی آغاز به كار نموده است .
با توجه به علاقه آقای حسن شاهسون به پرورش بوقلمون و آگاهی از فوائد و خواص فوق العاده گوشت بوقلمون، پرورش نسبتاً ساده و سودآور بوقلمون، ایشان را بر آن داشت تا فعالیت خود را با وارد نمودن جوجه یكروزه بوقلمون از خارج كشور، آغاز نماید و در ادامه با راه اندازی فارم مادر بوقلمون و جوجه کشی بوقلمون به فعالیت خود ادامه داده است
بوقلمون شاهسون بعنوان اولین مزرعه پرورش بوقلمون ،توزیع کننده گوشت بوقلمون، و تولید جوجه یكروزه بوقلمون در ایران بوده كه در این راه با تولید و واردات جوجه یكروزه بوقلمون و تخم نطفه دار برای افراد دیگر و با راهنمائی، آموزش، سرمایه گذاری و همچنین ترویج و تشویق افراد متعدد به این كار تعداد زیادی از آنها را به فعالیت در پرورش، توزیع و كشتار بوقلمون و فعالیت در زمینه بوقلمون بطور مستقیم و یا غیر مستقیم معرفی و مشغول نموده است، كه این امر زمینه ساز پیشرفت این صنعت در سراسر كشور و ایجاد شغل جدید و كارآفرینی گردیده است
امروزه بوقلمون شاهسون مشغول به فعالیت در امر پرورش بوقلمون مادر بوقلمون و گوشتی ، تولید دان بوقلمون ، واردات و صادرات و توزیع جوجه یکروزه بوقلمون از بهترین نژادهای دنیا در سویه های مختلف و همچنین كشتار، بسته بندی و توزیع گوشت بوقلمون می باشد

تاریخچه