مزارع پرورش بوقلمون مادر

بوقلمون شاهسون ، بعنوان اولین مجتمع پرورش صنعتی بوقلمون مادر از سال 1370 با وارد نمودن جوجه یکروزه بوقلمون مادر از خارج کشور تا به امروز فعالیت می نماید .

 

مزارع پرورش بوقلمون مادر