خوراک دان بوقلمون

بوقلمون شاهسون با بهره گیری از دانش تخصصی كارشناسان تغذیه، جهت سهولت در تهیه جیره غذایی و فراهم نمودن احتیاجات غذایی پرورش بوقلمون به تهیه و تولید دان پلت، مواد اولیه دان (ذرت، سویا)، كنسانتره و مكمل های غذایی بوقلمون جهت مزارع تحت پوشش با بالاترین کیفیت اقدام نموده است.

به دلیل خصوصیات پرورشی منحصر به فرد بوقلمون های گوشتی نظیر سرعت رشد بالا، ضریب تبدیل غذایی پایین و وزن نهایی بالای آن، تنظیم جیره غذایی و توجه به مدیریت تغذیه در حین دوره رشد بسیار ضروری و حیاتی می باشد. از طرفی با توجه به هزینه های مربوط به دان که در حدود 60 تا 70درصد هزینه تولید گوشت بوقلمون را شامل می شود، توجه به کیفیت دان مصرفی و برآوردن احتیاجات تغذیه ای بوقلمون  که شامل خوراک دان بوقلمون، كنسانتره و مكمل های غذایی می باشد، در ارتقاء عملكرد اقتصادی و پرورشی بوقلمون امری ضروری است
خوراک دان بوقلمون