مزارع پرورش بوقلمون گوشتی

بوقلمون شاهسون دارای 3 مزرعه بوقلمون گوشتی برای خود با ظرفیت سالانه 60000 قطعه در سال و همچنین دارای بیش از 60 مزرعه تحت پوشش می باشد که در زمینه پرورش بوقلمون گوشتی در ایران فعالیت می نماید.
مزارع پرورش بوقلمون گوشتی