خدمات کارشناسی و علمی

بوقلمون شاهسون با در اختیار داشتن كادری مجرب و با تجربه در خصوص روش پرورش بوقلمون گوشتی آماده ارائه خدمات كارشناسی و علمی به علاقه مندان به این صنعت می باشد.

در زمینه ارائه خدمات كارشناسی در خصوص مدیریت و احداث مزارع پرورش، طرح توجیهی، مشاوره در زمینه جوجه ریزی، آماده سازی سالن پرورش و تهیه جوجه مناسب با شرایط و محیط پرورش، شما می توانید از این شرکت مشاوره بگیرید.

تیم علمی بوقلمون شاهسون دارای کادر دامپزشکی قوی و با تجربه و کادر مهندسین علوم دامی مجهز به کلینیک تخصصی دامپزشکی و آزمایشگاه دامپزشکی میباشد.

بوقلمون شاهسون با در اختیار داشتن کادری مجرب و با تجربه از دامپزشکان و مهندسین علوم دامی در   زمینه های مدیریت و احداث مزارع پرورش طرح توجیهی ، بازدید از مزارع و مشاوره در خصوص جوجه ریزی ، آماده سازی سالن پرورش ، تهیه جوجه مناسب با شرایط و محیط پرورش ، فرمول دان متناسب با نژاد بوقلمون در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی پرورش بوقلمون به مزارع تحت پوشش و علاقه مندان به این صنعت را       می تواند مورد حمایت قرار دهد تا با بهره وری بهتر و کاهش هزینه تولید باعث سود آوری بیشتر شما گردد.

خدمات کارشناسی و علمی